TIBBİ BÖLÜMLER

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Özel Buhara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Kliniğinde bu branşın temel uğraşı alanı olan kas-iskelet sisteminin ağrılı durumları ile fonksiyonel/egzersiz fizyolojisi yaklaşımı temelinde tanı koyarak ve yoğun egzersiz programları uygulayarak ilgilenmektedir. Buna ek olarak, herhangi bir sebepten kaynaklanan hareket, işlev ve kuvvet kayıplarının tümünü tıbbi rehabilitasyon yaklaşımı ile tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Bu gruptaki hastalarda felç-hareketsizlik mevcuttur; bu hastalara yatarak veya ayaktan rehabilitasyon uygulanmaktadır. Yoğun bakım sonrası ara dönem hastaların bakımı ve rehablilitasyonu da FTR ekibi tarafından yapılmaktadır.

FTR polikliniğine başvuran hastaların önemli bir kısmında boyun, bel, sırt ağrıları ile omuz, diz, dirsek gibi eklem ağrı şikayetleri mevcuttur. Bu vakalar doğrudan başvuru veya diğer bölümlerden konsültasyon yoluyla FTR uzmanına ulaşmaktadır. Ağrı şikayetlerinin çoğu yaşam tarzından, darbe veya aşırı kullanmaktan kaynaklanan ağrılar ya da spor sakatlanmalarıdır. Hareket sorunu olan hastalar ise, kafa travması, beyin ya da omurilik felci gibi ciddi hastalıklar sonucu hareket yeteneklerini kaybetmiş; ya da kalp, akciğer, damar hastalıkları, yaşlılık veya ortopedik ameliyatlar sonrası tekrar eski yeterlilik ve yetkinlik düzeyine geri getirilmesi gereken hastalardır.

Böylece, FTR uzmanlık dalı çeşitli hastalıkların rehabilitasyonunda etkin rol alır ve diğer uzmanlık dalları ile birlikte çalışarak bazı hastaları eski hayatlarına geri döndürülmesinde görev alır. FTR uzmanları hasta tedavisini fizyoterapist, fizyoterapist teknikeri, hemşire gibi sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekibi koordine ederek yaparlar.

FTR bölümünde rehabilite edilmesi gereken hastaların eklem hareketleri, kas kuvveti, esneklik, reaksiyon zamanı, denge ve koordinasyon gibi yeteneklerindeki eksiklikleri tespit edilerek, bir sorunlar listesi yapılır ve tedavi - rehabilitasyon programı bu sorunların giderilmesine yönelik düzenlenir. Bu sorunlar listesi FTR tanısıdır ve hastanın başlangıçtaki tanısından farklı sorunları içerir. FTR bölümü sadece hastalığı değil, hastayı bir bütün olarak ele alır ve tedavi eder. Hasta ile birlikte ve hastanın yaşam tarzına uygun, sorunların tekrarını engelleyen bir tedavi planı çizilir.

Özel Buhara Hastanesi FTR bölümünün tedavi ve rehabilitasyon alanları için örnekler, , boyun ağrısı, bel ağrısı, diz ağrısı, osteoartrit, yaşlı rehabilitasyonu, beyin ve omurilik felçleri, serebral palsi rehabilitasyonu, osteoporoz, inme, kırık sonrası ortopedik rehabilitasyon, iş sakatlanmaları bulunmaktadır.

Hastanemizde eski işlevsellik düzeyine geri döndürülmeleri veya ağrı tanısı konmuş, tedavisi görmesi gereken hastalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının koordine ettiği yatarak ya da ayaktan tedavi ve egzersiz programlarına katılmaktadırlar. Hastalar fizik tedavi programı boyunca genellikle ortalama 30-60 dakikalık bir fizik tedavi sonrası 30-60 arasında süren egzersiz programına katılarak eklem-kas kuvveti ve diğer yeteneklerini artırarak tedavi veya rehabilite edilmektedirler.

-Son Güncelleme:23.03.2022

Bölüm Doktorlarımız