TIBBİ BÖLÜMLER

Kardiyoloji

Ekokardiyografi (EKO - Kalp Ultrasonu)

Ekokardiyografi ses ötesi dalgaları kullanarak (ultrasound, ultrason) kalbin ve kalp içinde akım halindeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısaca eko veya kalp ultrasonu da denebilir. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000 - 20.000 titreşim/sn). Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet ( prob) yardımıyla kalbe gönderilir. Ekokardiyografi makinası bu cihazdan gelen sinyalleri görüntüye ve sese çeviren bilgisayar ve monitör sistemlerinden oluşur. Prob denilen tüp şeklindeki alet göğüs duvarıyla temas eder halde kalp üzerinde yavaşça gezdirilir ve bu cihazın yaydığı ses ötesi dalgalar kalbe ve ilgili dokulara çarpıp geri yansır. Geri yansıyan bu dalgalar yine prob tarafından algılanır ve karmaşık bilgisayar işlemlerinden sonra ekranda kalbin görüntüsünü oluştururlar. Bu görüntü, kalbin tüm anatomik yapısına ek olarak, kalbin kasılması, kapakçıkların açılıp kapanması gibi hareketleri de gerçek zamanda canlı olarak izleme olanağı verir. Ayrıca kalp içinde dolaşan kandan yansıyan dalgalar da kapakların fonksiyonları (kapaktaki darlık, yetmezlik vb.) hakkında ve kalbin pompalama gücü hakkında çok değerli bilgiler verir. Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı olmayan bir testtir.

Radyasyon içeren bir yöntem olmaması, işlem sırasında herhangi bir ilaç kullanılmaması sayesinde, hamileler ve yeni doğmuş bebekler dahil herkese, hiçbir risk ve acı yaratmadan uygulanabilir. İşlem sırasında hastadan bir sedyede yatması istenir Ekokardiografi için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Bununla birlikte ekokardiografi randevunuza gelirken rahat bir kıyafet giyilmesi uygun olur. Ayrıca ekokardiografi işleminin yapılmasına karar verilen hastanın doktorundan, işlemin ne maksat ile yapılacağı ve hastanın tıbbi bilgilerini içeren istek kağıdı mutlak olarak alınarak ekokardiografiyi yapacak doktora iletilmelidir. Ekokardiografi rutinde uygulanan yöntemdir. Randevuya gelirken özel bir hazırlık yapmanız gerekmez. Sonucu tetkik sonrası hemen verilmektedir.
Ekokardiyografi Nasıl Yapılır?
♦ Ekokardiyografi loş ışık altında yapılır.
♦ Sonra eko cihazının hemen yanında bulunan masaya sol yanınıza yatacak şekilde uzanmanız gerekir.
♦ Doktorunuz sesüstü dalgaları dokulara gönderen ve yankılarını toplayan cihaz olan probu sol göğsünüze koyacak ve kalbiniz görüntülemeye başlayacaktır. Görüntünün ve iletkenliğin iyi olması için prob denilen cihazın koyulduğu yerlere jel sürülür.
♦ Monitörden kendi kalp görüntülerinizi izlemeniz mümkündür. Test sırasında herhangi bir ağrı veya sızı hissetmezsiniz.


Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın yüzde 55-70'ini fırlatabilmektedir.
Özellikle kalp boşluklarının birbirinden ve büyük damarlardan ayıran kalp kapakçıklarının yapı ve işlevlerinin değerlendirilmesinde yararlıdır. Bu yön¬temle kalp kapakçıklarındaki doğumsal ve edinsel (temelde kalp romatizmasına bağlı) yapı kusurları, iltihaplanmalar (endokardit),
Kalp dış zarı hastalıkları (perikardit, perikart tümörleri),
Kalp boşluklarının çapları ve büyüklüklerinin saptanmasında
Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığının (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir) araştırılmasında
Kalp damar hastalığına bağlı kalpte kasılmada sorun olup olmadığı,
Kalp boşluklarında basınç değişiklikleri değerlendirilebilir.
Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
Ayrıca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi birçok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

Elektrokardiyografi (EKG):

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur. Özellikle kalp damar tıkanıkları, ritm bozuklukları, kalap kapak hastalıkları ve kalp yetersizliğinin tanısında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

EFOR (Treadmill) Testi:

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması, hipertansiyonu olan hastalarda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi ve kalp kapak hastalıklarında ameliyat zamanının belirlenmesi için başvurulan bir testtir. Efor testi sırasında, hasta bir koşu bandı üzerinde yürür. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalp hızının artması sağlanır. Treadmill testi kişinin yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG’lerinin çekilmesi, ile yapılan bir tetkiktir. İstirahat anında EKG’de tespit edilemeyen anormal bulguların efor sonrası tespit edilmesini sağlar. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sonucu tetkik sonrası hemen verilmektedir.

Efor (Treadmill) testi randevusuna gelirken;

Testten 3 saat önce hafif bir yemek yiyiniz, sonrasında ihtiyaç duyarsanız az miktarda su içebilirsiniz ancak gıda almayınız
Daha önceden çekilmiş EKG’nizi yanınızda getiriniz
Erkek hastalar göğüs tıraşı olmalıdır.
Bayan hastaların 2 parçadan oluşan kıyafet giymesi daha uygundur.
Efor testinden önce doktorunuz sizden bazı ilaçların kesilmesini isteyebilir. Bu konuyu takip eden doktorunuza danışınız.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi, basitçe kalbin “yaratılacak stres” öncesi ve sonrasında ses dalgaları ile incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Kullanılacak stres yöntemi treadmill cihazında efor yaptırma, yani tempolu bir şekilde yürüterek kalp iş yükünü artırmak şeklinde olmaktadır. Stres ekokardiyografi kol damarından verilecek ilaç ile de yapılır. Sonucu tetkik sonrası hemen verilmektedir.

Stres ekokardiyografi işleminden önce;

Randevunuza 4 saat aç olarak geliniz
Kullandığınız ilaçları işlem öncesi kesip kesmeyeceğiz konusunda doktorunuza danışınız
İşleme gelirken rahat bir ayakkabı ve rahat kıyafetler getiriniz
Daha önceden kalple ilgili yapılmış diğer tetkikleri de yanınızda getiriniz.

Ritm (EKG) Holter : EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 6 adet kablosu, elektrotlar (yumuşak plastikten yapılı 6 cm çapında yapışkanlı malzeme) aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan ritim bozuklukları tespit edilebilir. Holter tetkiki öncesinde kullanılan ilaçların kesilip kesilmeyeceği doktora danışılmalıdır. Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar tekrarlanmalıdır. Kahve tüketimi, merdiven çıkma v.s

Tansiyon holter ile hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısı kaydedilmektedir. Böylelikle uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak, tedavi düzenlenir. Daha önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis konularak, tedaviye yönlendirmede yardımcı olur. Hastalara işlem sırasında özellikle kolları rahat olan giysiler giyilmesi önerilir.

Cihazlarımız

Transtorasik ekokardigyografi (2D)
Kontrast ekokardigyografi
24 saatlik ambulatuar EKG Holter analizi
24 saatlik ambulatuar tansiyon
Efor testi ( treadmill)

-Son Güncelleme:27.03.2022

Bölüm Doktorlarımız