TIBBİ BÖLÜMLER

Psikiyatri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın (depresyon gibi); düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların/uyumsuzlukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder. Bir hastalığın tespit edilmediği, ancak ilişki sorunları ya da çeşitli hayat olayları karşısında bir uzmana danışma ihtiyacı duyan bireylere de yol göstermeye çalışır.

Önemli not: Her türlü tedavinin, fakat özellikle psikiyatrik tedavinin doktor ile hasta arasında yakın işbirliği gerektirdiği, psikolojik “iyileşme”nin aynı zamanda bir kendini tanıma, başa-çıkma becerilerini güçlendirme ve zihinsel açıdan derinleşme süreci olduğu unutulmamalıdır.

-Son Güncelleme:27.03.2022

Bölüm Doktorlarımız